sinapsis

Pràctica artística_A propòsit de nosaltres i el lloc on som_Trans_Art_Laboratori Context Educatiu

Procés de treball col·laboratiu desenvolupat per Sinapsis amb els mestres i alumnes de les dues institucions educatives que van participar a Trans_Art Laboratori Context Educatiu (l’Escola Miralletes i l’Institut de Sant Josep de Calassanç del districte de Sant Martí de Barcelona) durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2010.

Per tal de treballar conjuntament amb els mestres dels dos centres educatius es va organitzar un taller que, sota el nom d’“Art i Educació: efectes secundaris”, va ajudar en el desenvolupament dels processos artístics col·laboratius. Els resultats més visibles d’aquest procés de treball es van mostrar a l’exposició final del projectes Trans_Art Laboratori Context educatiu titulada “Confluències per a la des/educació”.

El procés de treball es va concretar en tres processos artístics col·laboratius titulats “Apropiacions”, “Patis” i “Identitats”, amb un total de sis projectes per tal com cada procés artístic va tenir dues versions: la de l’escola i la de l’institut.

Projecte Apropiacions (amb alumnes de P4 i 4t-A D’ESO)
El projecte planteja treballar sobre com els i les alumnes poden desenvo­lupar estratègies d’apropiació dels espais quotidians del centre educa­tiu. Els alumnes de P4 proposen idear recorreguts per dins de l’escola per tal d’aprofundir en el vincle emocional amb l’espai. En canvi, els alum­nes d’ESO imaginen intervencions que des de la ironia, l’absurd i el vandalisme reivindiquen una posició insubmisa respecte de la institució com a tàctica per a fer seu l’espai de l’institut.

Aquest procés artístic va suposar:

 • 5 sessions de treball de 1.30h amb els alumnes de P4.
 • 5 sessions de treball de 2h amb els alumnes de 4t d’ES0.
 • 5 maquetes de intervencions en passadissos de l’institut.
 • Transcripció de les entrevistes mantingudes amb els seus autors.
 • Recreació dels 3 itineraris que han dissenyat els alumnes de l’escola.
 • Fotografia, fotocòpies i àudio.
 
Projecte Apropiacions P4 Escola Miralletes (esquerra) i 4t-A d’ESO Institut Sant Josep de Calassanç (dreta)

 

 

 

 

 

Projecte Patis (amb alumnes de P3 i 3r-A d’ESO)
Aquest treball planteja, des de la perspectiva de nens de 3 o 4 anys i de 15 anys, com abordar el coneixement i representació de l’espai del pati, les seves vinculacions emocionals i usos, i les estratègies per a fer comunicables els seus coneixements sobre aquest context. Part del projecte s’exposa als llocs on s’ha desenvolupat.

Aquest projecte artístic va suposar:

 • 4 sessions de treball de 1.30h amb els alumnes de P3.
 • 4 sessions de treball de 2h amb els alumnes d’ESO.
 • Catifa de roba de 1,80 x 1,30 m.
 • Fotografies.
 • Plànols sobre paret i fotografies.
 
Projecte Patis P3 Escola Miralletes (esquerra) i 3r-A d’ESO Institut Sant Josep de Calassanç (dreta)

 

 

 

 

 

Projecte Identitats (amb alumnes de P5 i 2n-B D’ESO)
Identitats pren com a punt de partida la posada en marxa de formes de comunicar als altres com ens sentim o amb què ens identifiquem. Treballar amb bates o en el disseny d’un marca i línia de samarretes de i per adolescents permet introduir un cert grau de responsabilitat sobre els mecanismes de construcció d’identitat i sobre com i què mostrem als altres. Part del projecte s’exposa als llocs on s’ha desenvolupat.

Aquest procés artístic va suposar:

 • 5 sessions de treball de 1.30 h amb els alumnes de P5.
 • 5 sessions de treball de 2h amb els alumnes d’ES0.
 • Samarretes impreses i fotografies.
 • Bates i fotografies.
 
 
 
 
Projecte Identitats P5 Escola Miralletes (esquerra) i 2n-B d’ESO Institut Sant Josep de Calassanç (dreta)

 

 

 

Entrades relacionades