sinapsis

Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya

imatge destacada pàgina aproximació

Aquesta recerca, realitzada per Sinapsis l’any 2016 per encàrrec del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), presenta una cartografia sobre la diversitat i complexitat del sistema dels ensenyaments artístics a Catalunya, especialment mitjans i superiors reglats, orientats a la professionalització de creadors i d’altres perfils vinculats a l’àmbit cultural.

L’anàlisi dels ensenyaments artístics incideix en una visió ecosistèmica on es proposa una descripció que va més enllà del fet de cartografiar l’oferta educativa reglada. Es considera, també, com una aproximació als aspectes estructurals, legislatius i avaluadors que configuren el sistema educatiu.

Al mateix temps, la recerca aborda de manera transversal el vincle del sistema educatiu amb el món professional, parant atenció a importants elements vertebradors d’aquesta relació, com ara les pràctiques, la recerca i la innovació, les accions d’emprenedoria o d’inserció laboral.

El procés culmina amb dos publicacions: un resum descriptiu i el document complert de la recerca.

Sinapsis ha compartit l’autoria d’aquesta recerca amb Joan Ivern (llicenciat en Història de l’Art i Màster en Arts Visuals i Educació, treballa en l’àmbit de la recerca, la docència i l’educació en museus) i Mercedes Mangrané (llicenciada en Belles Arts i Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu, artista audiovisual i pictòrica). També s’ha comptat amb la participació de Judit Vidiella (investigadora, docent i especialista en pedagogies culturals) i Fermín Soria (Doctor en Art i Educació, investigador i educador).