sinapsis

Arxiu_Arts i Educació_Trans_Art_Laboratori Context Educatiu[

Plataforma de consulta i d’intercanvi d’informació sobre interaccions entre les arts i l’àmbit educatiu creada en el marc del projecte Trans_Art_Laboratori Context Educatiu i del seu procés de recerca sobre art i educació, realitzat al llarg de tot l’any 2009, que també va donar lloc a una publicació digital titulada Interaccions entre pràctica artística i àmbit educatiu.

Aquesta eina on-line funciona com un arxiu de consulta sobre polítiques, programes, projectes, agents, institucions i documents vinculats a praxis que ajuden a crear ponts entre àmbits de la creació contemporània i contextos d’educació reglada.

Hi podeu accedir directemant mitjançant aquest link: Arxiu_Arts i Educació

Entrades relacionades