sinapsis

Arxiu online_Mapejat d’Experiències_Trans_Art_Laboratori Context Sanitari

Aquest arxiu neix de la recerca Mapejat d’Experiències desenvolupada l’any 2007 conjuntament amb Javier Rodrigo, Mariola Bernal i Rachel Fendler en el marc de Trans_Art_Laboratori Context Sanitari, un procés de recerca al voltant de les pràctiques artístiques col·laboratives en contextos sanitaris que es va dur a terme entre els anys 2007 i 2009.

En aquest espai documental s’hi recullen les referències trobades durant aquest treball de recerca previ. Aquest espai documental està organitzat en tres arxius online on queda articulat el gruix de tot el material recollit durant la recerca. Així doncs, aquests arxius ofereixen un mapejat sobre l’estat de la qüestió en relació a les pràctiques artístiques vinculades a l’àmbit sanitari.

Arxiu 1: Institucions, organitzacions, plataformes i programes.

Arxiu 2: Projectes artístics.

Arxiu 3: Bibliografia.

Els principals objectius d’aquest mapejat d’experiències són:

  • La compilació i anàlisi d’exemples de discursos de política cultural que estableixen vincles entre cultura i salut.
  • La recerca i compilació d’iniciatives que des d’institucions mèdiques estan cercant l’apropament entre art i salut, tot proposant la incorporació de noves iniciatives a les seves estructures de treball.
  • La recerca i compilació bibliogràfica de literatura mèdica al voltant de la relació entre art i salut.
  • La recerca i descripció de projectes i pràctiques artístiques que s’han vinculat explícitament a la salut, la malaltia, etc.
  • La recerca i compilació de casos de pràctiques artístiques i culturals que analitzin críticament la institució mèdica i el tema de la salut.
  • Recerca i compilació de treballs d’anàlisi dels modes de producció dels imaginaris culturals associats a la salut.

 

Entrades relacionades