sinapsis

Bloc_Procés_Ressonància Manresa

L’objectiu d’aquest bloc va ser fer visible tot el procés de treball del projecte “Ressonància Manresa”, un procés d’intervenció en el territori realitzat l’any 2007 a la ciutat de Manresa en el marc de l’edició iD#4 d’IDENSITAT i de l’exposició “Local/Visitant” que se’n va derivar.

El resultat final de tot el procés de treball del projecte va ser una audioguia en format CD amb diferents itineraris sonors per la ciutat narrats pels usuaris dels seus equipaments sanitaris, que es va presentar en el marc de l’exposició “Local/Visitant” d’iD#4. El bloc es va concebre, precisament, com a una eina per a facilitar tots els processos vinculats al projecte:

  • Treball en equip. El bloc va canalitzar l’intercanvi d’informació i d’impressions amb totes les persones que van participar en el projecte.
  • Eina metodològica de treball. El bloc no només havia de servir com un canal per a donar visibilitat al treball que s’estava fent, sinó per a donar forma al procés de treball. Estava plantejat, doncs, com un instrument per tal d’aixecar acta de les accions realitzades, dels documents compilats i per a consignar el procés de reflexió i creació del projecte. Una barreja entre el quadern de camp de l’antropòleg, el diari personal, les fitxes bibliogràfiques d’una investigació i la llibreta d’esborranys.
  • Procés d’investigació. El bloc va posar a l’abast tota la informació que s’anava recollint en el procés d’investigació i, per tant, va facilitar un apropament a la sanitat en relació a la ciutat de Manresa.
  • Comunitat d’usuaris. Entorn del bloc es va afavorir la construcció d’una comunitat d’usuaris tot i ser conscients de la dificultat que això suposava.

Els posts del bloc (les diferents entrades i textos) estan classificats en els següents apartats:

  • Treball de camp (en relació a la recerca que es portava a terme).
  • Fonts documentals.
  • Notícies de sanitat (relacionades amb la ciutat de Manresa).
  • Procés creatiu.
  • Altres projectes on es vincula art i sanitat.

Enllaç: https://ressonanciamanresa.wordpress.com/

Entrades relacionades