sinapsis

LABMEDIACIÓ

imatge destacada labmediació

El LABmediació és un laboratori de projectes al voltant de l’àmbit específic del Centre d’Art CA Tarragona: les pràctiques de mediació. Aquest laboratori desenvolupa una recerca pràctica i teòrica entorn dels formats i les metodologies de treball que permeten aprofundir en els potencials i les contradiccions de les pràctiques de mediació entre l’esfera artística i la social. El desplegament d’aquest laboratori es fa mitjançant l’articulació d’una relació transversal amb els altres programes del CA Tarragona.

CA TARRAGONA

L’especificitat del Centre d'Art CA Tarragona és la mediació, entesa com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el teixit social del territori. El seu objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social, fomentant la interacció dels artistes en contextos no artístics.