sinapsis

LABMEDIACIÓ

[:ca]

imatge destacada labmediació

El LABmediació és un laboratori de projectes al voltant de l’àmbit específic del Centre d’Art CA Tarragona: les pràctiques de mediació. Aquest laboratori desenvolupa una recerca pràctica i teòrica entorn dels formats i les metodologies de treball que permeten aprofundir en els potencials i les contradiccions de les pràctiques de mediació entre l’esfera artística i la social. El desplegament d’aquest laboratori es fa mitjançant l’articulació d’una relació transversal amb els altres programes del CA Tarragona.

[:es]

imatge destacada labmediació

El LABmediació es un laboratorio de proyectos alrededor del ámbito específico del Centre d’Art CA Tarragona: las prácticas de mediación. Este laboratorio desarrolla una investigación práctica y teórica en torno a los formatos y las metodologías de trabajo que permiten profundizar en los potenciales y las contradicciones de las prácticas de mediación entre la esfera artística y la social. El despliegue de este laboratorio se hace mediante la articulación de una relación transversal con los otros programas del CA Tarragona.

(carasso2)[:]

CA TARRAGONA

[:ca]L’especificitat del Centre d'Art CA Tarragona és la mediació, entesa com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el teixit social del territori. El seu objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social, fomentant la interacció dels artistes en contextos no artístics.[:es]La especificidad del Centre d’Art CA Tarragona es la mediación, entendida como una forma de trabajo dialógico entre las políticas culturales, las prácticas artísticas y el tejido social del territorio. Su objetivo es la construcción colectiva de significación y retorno social, fomentando la interacción de los artistas en contextos no artísticos.[:]