sinapsis

CA_TARRAGONA

 

15

El CA Tarragona Centre d’Art va ser, fins al 2013, un equipament cultural públic per a la promoció de la recerca, la producció, la difusió, la formació i la documentació de la producció cultural i artística contemporània al Camp de Tarragona. L’especificitat d’aquest centre d’art van ser les pràctiques de mediació, desenvolupades a partir d’un dels seus programes, el LABmediació.

Els cinc programes d’actuació desenvolupats pel CA Tarragona tenien la doble finalitat d’articular els processos derivats de cadascun dels projectes i d’establir una relació d’interdependència entre les accions de recerca, mediació, difusió, producció, formació i documentació.

La mediació, desenvolupada sobretot mitjançant el LABmediació, s’entén com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el teixit social del territori. L’objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social a partir de fomentar la interacció dels artistes en contextos no artístics.

 

CAST.

15

El CA Tarragona Centre d’Art fue, hasta 2013, un equipamiento cultural público para la promoción de la investigación, la producción, la difusión, la formación y la documentación de la producción cultural y artística contemporánea en el Camp de Tarragona. La especificidad de este centro de arte fueron las prácticas de mediación, desarrolladas especialmente a partir de uno de sus programas, el LABmediació.

Los cinco programas de actuación desarrollados por el CA Tarragona tenían la doble finalidad de articular los procesos derivados de cada uno de los proyectos y de establecer una relación de interdependencia entre las acciones de investigación, mediación, difusión, producción, formación y documentación.

La mediación, desarrollada sobre todo a través del LABmediació, se entiende como una forma de trabajo dialógico entre las políticas culturales, las prácticas artísticas y el tejido social del territorio. El objetivo es la construcción colectiva de significación y retorno social a partir de fomentar la interacción de los artistas en contextos no artísticos.

CA TARRAGONA

[:ca]L’especificitat del Centre d'Art CA Tarragona és la mediació, entesa com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el teixit social del territori. El seu objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social, fomentant la interacció dels artistes en contextos no artístics.[:es]La especificidad del Centre d’Art CA Tarragona es la mediación, entendida como una forma de trabajo dialógico entre las políticas culturales, las prácticas artísticas y el tejido social del territorio. Su objetivo es la construcción colectiva de significación y retorno social, fomentando la interacción de los artistas en contextos no artísticos.[:]