sinapsis

CA_TARRAGONA

15

El CA Tarragona Centre d’Art va ser, fins al 2013, un equipament cultural públic per a la promoció de la recerca, la producció, la difusió, la formació i la documentació de la producció cultural i artística contemporània al Camp de Tarragona. L’especificitat d’aquest centre d’art van ser les pràctiques de mediació, desenvolupades a partir d’un dels seus programes, el LABmediació.

Els cinc programes d’actuació desenvolupats pel CA Tarragona tenien la doble finalitat d’articular els processos derivats de cadascun dels projectes i d’establir una relació d’interdependència entre les accions de recerca, mediació, difusió, producció, formació i documentació.

La mediació, desenvolupada sobretot mitjançant el LABmediació, s’entén com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el teixit social del territori. L’objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social a partir de fomentar la interacció dels artistes en contextos no artístics.

 

CA TARRAGONA

L’especificitat del Centre d'Art CA Tarragona és la mediació, entesa com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el teixit social del territori. El seu objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social, fomentant la interacció dels artistes en contextos no artístics.