sinapsis

Mariola Bernal

Trans_Art_Laboratori_Context Sanitari

“Trans_Art_Laboratori_Context Sanitari” desenvolupa un procés de treball que investiga i desenvolupa interaccions entre pràctiques artístiques i context sanitari, a partir

[:ca]Recerca_Mapejat d’Experiències_Trans_ Art_Laboratori Context Sanitari[:es]Recerca_Mapejat d’Experiències[:]

Recerca desenvolupada conjuntament amb Javier Rodrigo, Mariola Bernal i Rachel Fendler durant l’any 2007 dins el marc del projecte Trans_Art_Laboratori

[:ca]Recerca_La pràctica artística en relació als imaginaris de la salut_Trans_Art_ Laboratori Context Sanitari[:es]Recerca_La pràctica artística en relació als imaginaris de la salut_Trans_Art_Laboratori Context Sanitari[:]

Recerca desenvolupada entre juny i desembre del 2007 per assolir un “estat de la qüestió” al voltant de les interseccions