sinapsis

Ajuntament de Terrassa (Regidoria de Cultura)

Punt de Partida

Punt de partida és un procés de treball i de recerca que respon a l’encàrrec de la regidoria de cultura de

Taula de treball_Punt de Partida

L’objectiu d’aquesta taula de treball creada en el marc del projecte Punt de Partida va consistir a elaborar una proposta