sinapsis

Publicacions

Resum descriptiu_ Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya

Resum descriptiu de la publicació Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya, resultat de la recerca realitzada

Publicació_Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya

Aquesta publicació és el resultat de la recerca Aproximacions a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya realitzada l’any

Mapa_Accions de mediació_microRavals

Mapa que situa el barri del Raval de Barcelona i resumeix les diferents accions de mediació fetes des d’”Implicacions” i

Bases_Convocatòria Arts Visuals Can Felipa 2015

El procés de treball col·laboratiu desenvolupat l’any 2014 entre Can Felipa i Sinapsis per intensificar les relacions del centre cívic

Publicació_ Convocatòria Arts Visuals Can Felipa 2014

El procés de treball col·laboratiu desenvolupat l’any 2014 entre Can Felipa i Sinapsis per intensificar les relacions del centre cívic

Publicació_Butlletí digital memes_ Polièdrica

Publicació digital periòdica de Polièdrica, una plataforma on-line centrada en la producció i difusió pedagògica d’articles i notícies sobre projectes

Publicació Anual 2013_CA Tarragona

Aquesta publicació recull l’activitat impulsada pel CA Tarragona Centre d’Art durant el primer semestre de 2013 i fins al 31

Publicació Anual 2012_CA Tarragona

Aquesta publicació recull, a la manera de memòria, tota l’activitat que s’ha impulsat des del Centre d’Art i els seus

Document tècnic_ BaumannLab: tenir identitat i pautes de treball

Sota el títol Tenir identitat, pautes de treball i reptes de futur, aquest document es va elaborar amb la intenció

Publicació_Obert per reflexió_LABmediació_ CA Tarragona

Aquesta publicació va ser la continuació natural del projecte “Obert per reflexió” que, des del LABmediació del Centre d’Art Tarragona, es

Publicació_ Interaccions entre pràctica artística i àmbit educatiu_ Trans_Art_ Laboratori Context Educatiu

Publicació digital el·laborada en el marc del projecte Trans_Art_Laboratori Context Educatiu desenvolupat entre els anys 2009 i 2011. S’hi recullen

Publicació_Art en Contextos Sanitaris _Trans_Art_ Laboratori Context Sanitari

Art en contextos sanitaris. Itineraris i eines per a desenvolupar projectes col·laboratius és un manual didàctic elaborat en el marc

Publicació_Accions Reversibles_ACVIC_ Trans_Art_Laboratori Context Sanitari

Publicació col·lectiva produïda, pel Centre d’Arts Contemporànies de Vic (ACVIV), on es recullen diferents activitats organitzades pel ACVIV entre el novembre

Publicació_Punt de Partida

Aquest document nascut del debat de la Taula de treball associada al projecte Punt de Partida planteja una diagnosi entorn

Publicació_Butlletí 3_Trans_Art_ Laboratori Context Sociocultural (Illa Fort Pienc)

L’ultim dels tres butlletins editat amb motiu del projecte Trans_Art_Laboratori Context Sociocultural, desenvolupat a la illa Fort Pienc de Barcelona entre

Publicació_Butlletí 2_Trans_Art_ Laboratori Context Sociocultural (Illa Fort Pienc)

Segon dels tres butlletins editats com a estratègia de mediació i comunicació en el marc del projecte Trans_Art_Laboratori Context Sociocultural desenvolupat

Publicació_Butlletí 1_Trans_Art_ Laboratori Context Sociocultural (Illa Fort Pienc)

Durant el transcurs del projecte Trans_Art_Laboratori Context Sociocultural a la illa Fort Pienc (2005-2007) de Barcelona es van editar tres