sinapsis

Estudi de casos de bones pràctiques entre projectes artístics i àmbit sanitari (recerca)

Recerca_Estudi de casos de bones pràctiques entre projectes artístics i àmbit sanitari_Trans_Art_Laboratori Context Sanitari

Recerca qualitativa, realitzada l’any 2008 en el marc del projecte Trans_Art_Laboratori Context Sanitari, al voltant de set casos d’estudi en