sinapsis

Punt de partida (publicació)

Publicació_Punt de Partida

Aquest document nascut del debat de la Taula de treball associada al projecte Punt de Partida planteja una diagnosi entorn