sinapsis

COHABITAR ENTRE-

 imatge destaca pàgina cohabitar entre

“Cohabitar entre-” és un projecte d’IDensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores per a Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona, desenvolupat de maig de 2016 fins a març de 2017.

El projecte es planteja com un dispositiu que pretén activar Fabra i Coats com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques i espais socials. Vol ser un mecanisme que reculli i doni resposta a l’emergència de noves maneres de fer i de repensar les institucions. Des d’aquest mecanisme, les pràctiques artístiques i els processos col·lectius s’entenen com a instruments essencials amb els quals activar estratègies transformadores, que incideixin tant en l’ecosistema cultural com en el context social sobre el qual actuen.

Es tracta d’una proposta que suposa habitar de manera col·lectiva un espai, tot escenificant el trànsit entre el passat de la fàbrica i l’actual model de centre d’art i que, a més, tendeix cap a una futura institució cultural amb una estructura més complexa o sistèmica. La programació vol interpel·lar, críticament, des d’unes maneres de fer on es combinen els processos de recerca amb la producció, l’arxiu, la mediació, la participació o el debat. Alhora, es proposa amplificar aquestes maneres de fer mitjançant l’activació de xarxes, i la socialització de continguts i experiències.

A banda, el projecte vol assajar maneres d’habitar els equipaments culturals amb estructures més compromeses en la relació entre cultura i societat. En conseqüència, es vol experimentar i debatre de manera oberta l’articulació dels actuals models de centres d’art i les polítiques culturals en què s’emmarquen. El desplegament de la programació proposada explora una concepció de Fabra i Coats dirigida a prototipar col·lectivament un model de treball on es redefineixen els paràmetres que determinen el concepte de servei públic en relació amb un centre d’art.

  • La noció de mediació
    El projecte “Cohabitar entre-” entén la mediació com un procés crític i transformador de les institucions, de les relacions i dels ecosistemes de la cultura. En aquest sentit, la proposta pretén constituir unes formes de producció, circulació i representació que conjuguin la pràctica artística, la mediació i l’educació com a part activa del sistema social, amb un mode propi de producció cultural, d’investigació col·lectiva i generadora de coneixements. L’heterogeneïtat de les pràctiques de mediació cal entendre-la des de les formes d’implicació ciutadana i el seu component experimental, i també des d’una perspectiva crítica, problematitzadora i, alhora, exploratòria dels seus límits i potencials.
  • La gestió comunitària com una forma de mediació
    La direcció del projecte es planteja de manera col·legiada, mitjançant un grup de treball format per quatre col·lectius (IDensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores), articulats al voltant d’una taula col·lectiva de programació. Aquesta taula és un espai de gestió, creació de continguts i decisió de caire porós segons les necessitats dels processos i projectes. A banda, incorpora persones, col·lectius o entitats implicats en aquests processos. La gestió del programa és assumida per una coordinació tècnica, vinculada a LaFundició i a Idensitat.
  • Un projecte que interconnecta contextos
    Aquesta proposta pretén endegar altres maneres de producció col·laborativa que responen a una lògica de connexió a diferents escales contextuals: la territorial (traçant vincles des del context veïnal i local amb l’internacional), la relacional (involucrant diferents àmbits del teixit social), la temporal (incorporant elements de memòria per activar-los en el present i projectar-los cap al futur) i l’espacial (indagant en el mateix concepte i lloc de fàbrica de creació).

Aquest programa s’articula en dues fases: una primera fase (desenvolupada de març a setembre de 2016) i una segona fase en procés (de setembre de 2016 a març de 2017).