sinapsis

Comunitats educatives_Línia d’acció_Interfícies

Una de les tres línies d’acció d’Interfícies, el programa de mediació de l’Arts Santa Mònica, coordinat conjuntament per Idensitat, Sinapsis i Transductores. Les altres línies són Mediacions als centres i Connexions Barris-Ciutat.

El treball amb les comunitats educatives d’Interfícies, el programa d’educació i mediació de l’Arts Santa Mònica coordinat conjuntament per Idensitat, Sinapsis i Transductores, es vertebra a través de diverses activitats i formats de col·laboració amb els centre educatius.

Ofereix la possibilitat d’adaptar el format de l’activitat i els seus continguts als interessos i objectius curriculars del docent i del seu grup classe però, alhora, entén les comunitats educatives com espais d’aprenentatges, debat i producció de coneixement que alhora poden  generar altres formes d’implicació entre la ciutadania i el centre.

L’objectiu d’Interfícies és potenciar que els continguts expositius i les activitats que es programen des del centre d’art serveixin com a recurs per treballar amb els i les participants. A través del llenguatge i processos de treball propis de les pràctiques artístiques contemporànies es treballa el pensament crític, la creativitat i la construcció d’una narrativa pròpia.

Les dinàmiques i formats de treball que es proposen fomenten la participació, que l’alumne sigui un protagonista actiu, el treball en xarxa, vincular l’activitat al context del centre educatiu, la metodologia col·laborativa i el treball per petits grups.

 

Entrades relacionades