sinapsis

Convocatòria_Contextador_LABmediació_CA Tarragona

El CA Tarragona Centre d’Art obre la primera convocatòria de producció l’any 2013, sota el títol Contextador, destinada a donar suport a projectes artístics en context.

La convocatòria s’adreça a creadors i creadores residents, o amb possibilitats de residència, a Catalunya per desenvolupar un projecte de creació artística que comporti un procés de treball col·laboratiu vinculat amb les comunitats del Camp de Tarragona i que tingui una incidència en el context social, més enllà de les arts visuals.

El CA Tarragona en promou la producció, acompanya el procés i la relació amb el context i facilita la presentació del projecte resultant, tant al LABmediació del mateix Centre d’Art com als municipis en els quals s’hagi desenvolupat.

Entrades relacionades