sinapsis

Convocatòria_Grafiti Invaders_BaumannLab

Convocatòria adreçada a joves fins a 25 anys des del Laboratori de Creació Jove BaumannLab de Terrassa dins de les segones convocatòries anuals 2011.

Grafiti Invaders va ser una convocatòria del BaumannLab amb la col·laboració de Cultura a Prop (un projecte de difusió cultural i dinamització comunitària aplicat al territori del’Ajuntament de Terrassa). Tenia per objectiu la realització d’un grafiti però, establint prèviament un diàleg amb el teixit social on s’havia de realitzar. Es podien presentar tan projectes individuals com col·lectius.

El grafiti s’havia de realitzar al barri de Torressana de Terrassa i el projecte havia de néixer, com ja s’ha esmentat, del diàleg amb el teixit social del territori. Per a portar-ho a terme, doncs, es va comptar amb la participació de l’AAVV de Torressana.

S’atorgava un sol ajut de 700€ per material i honoraris al projecte seleccionat per l’equip gestor del BaumanLab, compartit amb Laura Fusté, tècnica referent del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa.

grafiti invaders1

Entrades relacionades