sinapsis

Convocatòria_Projectes artístics en entitats d’educació en el lleure_BaumannLab

Convocatòria adreçada a les entitats de lleure infantil i juvenil de Terrassa des del Laboratori de Creació Jove Baumannlab de Terrassa dins de les segones convocatòries anuals 2011.

Aquesta convocatòria tenia com a objectius promoure projectes i iniciatives que utilitzin els processos artístics contemporanis per a desenvolupar l’actitud crítica dels infants i joves, i per fomentar-ne la seva participació activa i creativa. Així com elaborar propostes que poguessin ser transferibles a altres entitats de lleure.

Els ajuts per al projecte seleccionat van consistir en una beca de 400€ per a la producció de material i la possibilitat d’ús del material i les instal·lacions del BaumannLab, a més de tres sessions de tutoria i acompanyament.

La comissió de selecció va ser compartida amb Laura Fusté, tècnica del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa.

Entrades relacionades