sinapsis

Convocatòries_BaumannLab

Al llarg de l’any 2011 el BaumannLab va anar obrint una sèrie de convocatòries per, en sintonia amb el seu objectiu, fomentar sinergies entre accions diverses (recerca, producció, formació), públics i usuaris heterogenis a partir dels projectes i serveis del Laboratori de Creació Jove.

Per una part, es van presentar dues convocatòries per a projectes artístics relacionats amb l’educació, tant formal com informal.

La convocatòria de “Projectes artístics en contextos educatius” estava adreçada al professorat de secundària i batxillerats de Terrassa per a la concessió d’ajuts amb l’objectiu d’incentivar la realització de projectes artístics per tal que l’alumnat participi en processos de creació contemporània. La seva finalitat era promoure iniciatives on els processos artístics funcionin com estratègia per al desenvolupament de l’actitud crítica de l’alumnat, i on es fomenti la seva participació activa i creativa. Es tractava d’elaborar propostes amb un desplegament curricular transversal i, per tant, transferibles a altres centres educatius.

La convocatòria de “Projectes artístics en entitats d’educació en el lleure” perseguia els mateixos objectius, però adreçada a les entitats de lleure infantil i juvenil de Terrassa. En ambdós casos es proporcionava el mateix ajut econòmic (400€), i també es posava a disposició del projecte el material i les instal·lacions del BaumannLab, a més de sessions de tutoria i acompanyament amb l’equip gestor del Laboratori de Creació Jove de Terrassa. La comissió de selecció també va ser la mateixa, compartida amb Laura Fusté, tècnica del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa.

Una tercera convocatòria, “Graffiti Invaders”, estava adreçada a joves fins a 25 anys i es va fer en col·laboració amb Cultura a Prop (un projecte de difusió cultural i dinamització comunitària aplicat al territori de l’Ajuntament de Terrassa). L’objectiu era realitzar un grafit en diàleg amb el teixit social del lloc que l’havia d’acollir: el barri de Torressana de Terrassa. Per això, també es va comptar amb la participació de l’AAVV de Torressana. S’atorgava un sol ajut de 700€ per material i honoraris al projecte seleccionat per la mateixa comissió compartida que les dues anteriors convocatòries.

Es va obrir, encara, una quarta convocatòria de “Beques i residències artístiques” mitajançant les quals s’oferien tallers per a artistes i projectes en residència per una banda i, per l’altra, beques a projectes d’arts visuals o pensament contemporani en dues modalitats: una per a menors de 20 anys (700€) i, una altra, per a majors de 20 anys (1.500€). En aquest cas, el comitè de selecció va ser compartit amb el Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa, Oriol Fontdevila (comissari i membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove), Gabriel Verderi (director de l’Escola d’Art de Terrassa), Susana Medina (coordinadora de Terrassa Arts Visuals de l’Ajuntament de Terrassa), Mireia Saladrigues (artista visual) i, en el cas de les propostes pensades per a la sala d’exposicions, també va participar un membre de l’equip de gestió del projecte Barinbau del mateix BaumannLab.

Finalment, s’hi va sumar “L’Antena”, un convocatòria bimensual permanent del BaumannLab de Terrassa per a propostes expositives, activitats i formacions en règim d’acollida o coproducció (en aquest últim cas, s’establia un procés de treball de tutoria). Es podien presentar propostes en les següents modalitats: projectes expositius, propostes  en forma de programa i propostes de formació en sintonia amb els objectius del BaumannLab. El comitè de selecció era el mateix que en el cas de les beques i residències artístiques.

Entrades relacionades