sinapsis

Curs_Aproximacions des de l’aula_Es Baluard

Curs de pràctiques artístiques contemporànies aplicades en entorns educatius organitzat per Es Baluard entre febrer i març de 2009, i adreçat a Professorat d’Educació Primària i d’Educació Secundària de l’àmbit del Centre de Professorat de Palma.

L’objectiu principal del curs: aportar eines al professorat per abordar el treball de l’art contemporani en entorns educatius en el desenvolupament d’una competència cultural i artística. En relació a la metodologia emprada, les sessions combinen els continguts teòrics amb els continguts pràctics i proposaven espais de participació activa per tal que l’alumnat desenvolupés de manera col·laborativa una proposta d’intervenció a l’aula.

Altres objectius van ser: treballar el procés creatiu a partir d’algunes pràctiques artístiques i la seva aplicació a l’aula; conèixer artistes i col·lectius que treballen l’art públic; aportar els coneixements bàsics per establir un camp de reflexió crítica entorn a l’art contemporani i la cultura visual; i, finalment, entendre el museu com un lloc viu on es pot construir coneixement entre tots.

Com a marc conceptual, i de manera transversal, s’aborda el concepte de representació entès des d’una perspectiva contemporània. Si les representacions donen forma al món i al subjecte que l’habita, hauríem d’educar per superar el rol de consumidor passiu: potenciar la capacitat d’articular respostes crítiques i convertir-nos en actius productors de representacions alternatives.

es_baluard_practiques_artistiques_contemporanies_1285859960 P1000975

Entrades relacionades