sinapsis

El Gir Col·laboratiu

Imatge destacada pàgina el gir col·laboratiu

Plataforma desenvolupada per Javier Rodrigo (Transductores) i Cristian Añó (Sinapsis) des del 2012 fins al 2014 sobre els nous models d’institució en relació a la participació ciutadana.

Es tracta d’una plataforma d’investigació i mediació cultural sobre els processos de treball desenvolupats des de pedagogies col·lectives, xarxes emergents i pràctiques entorn de la nova institucionalitat.

La plataforma pretén ser un recurs que generi un espai flexible per treballar sobre els preceptes de polítiques culturals de proximitat, educació popular, mediació crítica, estratègies d’investigació-acció participativa, espais d’aprenentatges col·lectius, etc.

El projecte va donar lloc a un procés de recerca per traçar un panorama d’interconnexions dels nous models d’institució en relació a la participació ciutadana. La recerca es proposa analitzar i assenyalar altres models emergents de nova institucionalitat que marquen pràctiques innovadores de treball en cultura, en el comú i en els contextos locals.