sinapsis

El Gir Col·laboratiu

 

Imatge destacada pàgina el gir col·laboratiu

Plataforma desenvolupada per Javier Rodrigo (Transductores) i Cristian Añó (Sinapsis) des del 2012 fins al 2014 sobre els nous models d’institució en relació a la participació ciutadana.

Es tracta d’una plataforma d’investigació i mediació cultural sobre els processos de treball desenvolupats des de pedagogies col·lectives, xarxes emergents i pràctiques entorn de la nova institucionalitat.

La plataforma pretén ser un recurs que generi un espai flexible per treballar sobre els preceptes de polítiques culturals de proximitat, educació popular, mediació crítica, estratègies d’investigació-acció participativa, espais d’aprenentatges col·lectius, etc.

El projecte va donar lloc a un procés de recerca per traçar un panorama d’interconnexions dels nous models d’institució en relació a la participació ciutadana. La recerca es proposa analitzar i assenyalar altres models emergents de nova institucionalitat que marquen pràctiques innovadores de treball en cultura, en el comú i en els contextos locals.

 

CAST.

Imatge destacada pàgina el gir col·laboratiu

Plataforma desarrollada por Javier Rodrigo (Transductores) y Cristian Añó (Sinapsis) desde 2012 hasta 2014 sobre los nuevos modelos de institución en relación a la participación ciudadana.

Se trata de una plataforma de investigación y mediación cultural sobre los procesos de trabajo desarrollados desde pedagogías colectivas, redes emergentes y prácticas en torno a la nueva institucionalidad.

La plataforma pretende ser un recurso que genere un espacio flexible para trabajar sobre los preceptos de políticas culturales de proximidad, educación popular, mediación crítica, estrategias de investigación-acción participativa, espacios de aprendizajes colectivos, etc.

El proyecto dio lugar a un proceso de investigación para trazar un panorama de interconexiones de los nuevos modelos de institución en relación a la participación ciudadana. La investigación se propone analizar y señalar otros modelos emergentes de nueva institucionalidad que marcan prácticas innovadoras de trabajo en cultura, en el común y en los contextos locales.