sinapsis

Sinapsis és una plataforma de recerca i producció al voltant de les pràctiques artístiques i culturals contextuals amb metodologies col·laboratives. Posa l’accent en el treball en xarxa des de la negociació/mediació cultural i la pedagogia crítica.

Gràfic Web fons taronja 72dpi

Ens centrem en la producció col·lectiva d’espais d’acció democràtica, és a dir, en situacions on la ciutadania té una participació activa i corresponsable en la construcció dels imaginaris i narratives que configuren l’esfera pública.

Aquestes situacions construïdes a partir de metodologies i dinàmiques de treball col·laboratiu apunten, també, a una perspectiva de treball més ecosistèmica, amb intenció de proposar altres formes de dissenyar i gestionar les polítiques culturals, més democràtiques i participades pel conjunt de la societat.

L’àmbit d’acció principal de les nostres pràctiques és el context local, lligat al territori o contextos de dimensió ultra-local (una comunitat escolar o un servei específic d’un ajuntament, per exemple). Aquests àmbits d’acció, concebuts com espais-laboratori, ens permeten treballar a partir de lògiques de treball en xarxa i proposar processos que volen ser sostenibles i situats.


Sinapsis és un projecte que es posa en marxa de la mà de Lídia Dalmau (fins el 2012) i Cristian Añó. Durant el 2012, entrarà a formar-ne part Helena Migueiz.

 

CAST.

Plataforma de investigación y producción en torno a las prácticas artísticas y culturales contextuales con metodologías colaborativas. Hace hincapié en el trabajo en red desde la negociación/mediación cultural y la pedagogía crítica.

.

Gràfic Web fons taronja 72dpi

Nos centramos en la producción colectiva de espacios de acción democrática, es decir, en situaciones donde la ciudadanía tiene una participación activa y corresponsable en la construcción de los imaginarios y narrativas que configuran la esfera pública.

Estas situaciones construidas a partir de metodologías y dinámicas de trabajo colaborativo apuntan, también, a una perspectiva de trabajo más ecosistémica, con intención de proponer otras formas de diseñar y gestionar las políticas culturales, más democráticas y participadas por el conjunto de la sociedad.

El ámbito de acción principal de nuestras prácticas es el contexto local, ligado al territorio o contextos de dimensión ultra-local (una comunidad escolar o un servicio específico de un ayuntamiento, por ejemplo). Estos ámbitos de acción, concebidos como espacios-laboratorio, nos permiten trabajar a partir de lógicas de trabajo en red y proponer procesos que quieren ser sostenibles y situados.


Sinapsis es un proyecto que se pone en marcha de la mano de Lídia Dalmau (hasta 2012) y Cristian Añó. Durante el 2012, entrará a formar parte de él Helena Migueiz.

[:ca]Nosaltres[:es]AULA A LA DERIVA[:]

[:ca]Sinapsis és un projecte que es posa en marxa de la mà de Lídia Dalmau (fins el 2012) i Cristian Añó. Durant el 2012, entrarà a formar-ne part Helena Migueiz.[:es]Plataforma col·laborativa creada l'any 2011 per La Fundició, Oriol Fontdevila, Javier Rodrigo, Sitesize i Sinapsis per tal d'impulsar el projecte homònim Aula a la Deriva. [:]

[:ca]Dossier 2006-2016[:es]PROYECTOS EN CONTEXTO Y TRABAJO EN RED[:]

[:ca]Dossier que recull una selecció dels programes, projectes, recerques i publicacions dutes a termes durant entre el primers 10 anys de Sinapsis.  Per descarregar clica aquí  
[:es]Procesos de trabajo de largo recorrido que se sitúan en contextos específicos. El trabajo que se desarrolla conlleva generar o participar en redes, así como colaborar con personas, proyectos e instituciones del territorio. [:]