sinapsis

Fòrum Indigestió_Tardor 2014

 

Imatge destacada pàgina fòrum indigestió

El segon Fòrum Indigestió de l’any 2014, titulat “Micro-polítiques culturals”, coordinat conjuntament per Jordi Oliveras (Indigestió) i Cristian Añó (Sinapsis), es va dur a terme el 15 de desembre a l’Ateneu Popular 9Barris de Barcelona amb l’objectiu d’obrir la reflexió sobre les polítiques culturals.

El fòrum es va proposar com un espai per debatre i reflexionar sobre política cultural diferent als debats habituals sobre el tema. Es va concebre des d’una perspectiva de conversa assequible, fugint de les grans conceptualitzacions, amb la voluntat d’ampliar la base de gent que, per norma general, gosa parlar de polítiques culturals.

Per a la realització del fòrum, i en la línia d’experimentació habitual en aquesta convocatòria, es va partir de cinc propostes de ficció política plantejades a partir del treball realitzat per les persones que van col·laborar en l’etapa prèvia a la trobada. Jugant amb aquests relats, es va preparar el debat posterior, enregistrat en un vídeo.

 

CAST.

Imatge destacada pàgina fòrum indigestió

El segundo Foro Indigestió del año 2014, titulado “Micro-políticas culturales”, coordinado conjuntamente por Jordi Oliveras (Indigestió) y Cristian Añó (Sinapsis), se llevó a cabo el 15 de diciembre en el Ateneu Popular 9Barris de Barcelona con el objetivo de abrir la reflexión sobre las políticas culturales.

El foro se propuso como un espacio para debatir y reflexionar sobre política cultural diferente a los debates habituales sobre el tema. Se concibió desde una perspectiva de conversación asequible, huyendo de las grandes conceptualizaciones, con la voluntad de ampliar la base de gente que, por lo general, se anima a hablar de políticas culturales.

Para la realización del foro, y en la línea de experimentación habitual en esta convocatoria, se partió de cinco propuestas de ficción política planteadas a partir del trabajo realizado por las personas que colaboraron ​​en la etapa previa al encuentro. Jugando con estos relatos, se preparó el debate posterior, grabado en un vídeo.