sinapsis

INTERFÍCIES

“Interfícies” és un programa del Centre d’Arts Santa Mónica de Barcelona, iniciat l’any 2016 i coordinat conjuntament per IDensitat, Sinapsis i Transductores, durant el 2016, i per Sinapsis i Transductores, durant el 2017. L’objectiu d’aquest programa és promoure el debat i produir noves formes de coneixement a partir del desenvolupament de processos i activitats que facilitin l’apertura de nous espais de relació i implicació amb la ciutadania, la programació i el propi centre.

Els formats participatius, el treball en xarxa i la metodologia col·laborativa són les eines de treball en les qual es basa el programa. Aquestes eines s’implementen per impulsar tant la transversalitat entre àmbits artístics i altres àmbits de l’esfera social com la complicitat i el treball en comú amb altres institucions, entitats i comunitats, especialment amb aquelles que formen el teixit social del territori on s’ubica l’Arts Santa Mónica.

Les activitats i projectes desenvolupats s’emmarquen en tres línies d’acció interrelacionades: mediacions al centre, treball amb les comunitats educatives i projectes que facilitin la connexió amb el barri i la ciutat.

  • Les mediacions al centre són les accions que “Interfícies” proposa en els espais del Santa Mónica com a estratègia d’acompanyament i mediació en relació a les exposicions i activitats de la seva programació. També inclou activitats obertes per facilitar la socialització dels processos de treball i col·laboració desenvolupats amb escoles i instituts, així com el projectes realitzats amb entitats i col·lectius del barri.
  • El treball amb les comunitats educatives es vertebra a través de diverses activitats i formats de col·laboració. “Interfícies” ofereix la possibilitat d’adaptar el format de l’activitat i els seus continguts als interessos i objectius curriculars del docent i del grup classe.
  • Les connexions ciutat-barri és una línia d’acció que proposa activitats i processos de treball que permetin al Centre d’Art establir vincles de col·laboració, des d’una lògica de context i proximitat, amb entitats, projectes, col·lectivitats i altres equipaments. Tot i posar l’èmfasis en les relacions amb el barri del Raval i el districte de Ciutat Vella on s’ubica el centre, també abraça altres contextos i el seu teixit socio-cultural.
Pàgina 1 de 212