sinapsis

INTERSECCIONS_Ajuntament del Prat

Programa impulsat des del 2016 per l’Ajuntament del Prat de Llobregat per situar l’educació i la cultura com a eixos estratègics de ciutat, motors de transformació social. Des del 2017, Sinapsis dirigeix l’Oficina Tècnica d’aquest programa.

“InterseECCions Educació Cultura Comunitat” neix amb el repte de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, afavorint el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos culturals diversos, i facilitant les pràctiques culturals.

A través d’aquest programa es posen les condicions per teixir un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos d’aprenentatge amb una relació de corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals.

S’obren nous espais de coneixença, relació i treball col·laboratiu entre les persones que formen part de la xarxa d’equipaments i serveis educatius i culturals de la ciutat. Aquesta intersecció entre comunitats diverses (centres educatius, equipaments culturals, AMPA, entitats culturals, serveis educatius i ciutadania) aconsegueix generar projectes educatius més transformadors, que passen dins i fora dels centres educatius, i estan més vinculats al context i la ciutat.

Això es fa des de cinc grans àmbits de treball, on s’articulen diferents projectes i accions: l’Educació en les Arts (teatre, música, dansa, arts visuals i cinema), l’Impuls de l’anglès, el Coneixement de la ciutat, la Lectura, i el Coneixement científic, tècnic i digital.

LOGOTIP 02_LOGO ECC SIGNATURA PASTILLA BLANC