sinapsis

LA(b) FELIPA

 

mateo4

Durant l’any 2014, Can Felipa i Sinapsis van desenvolupar un procés de treball col·laboratiu per intensificar les relacions del centre cívic amb el seu context, el barri de Poblenou de Barcelona. El resultat més directe d’aquest procés va ser la creació del La(b)Felipa, l’objectiu del qual és potenciar el treball en xarxa amb el barri.

Can Felipa es va posar en contacte amb Sinapsis per tal d’establir una nova línia de treball dins de la qual imaginar noves vies i espais de col·laboració amb el seu entorn més proper, el Poblenou de Barcelona.

Mentre va durar aquest procés es van dur a terme sessions de treball conjunt amb el personal de Can Felipa per tal d’anar-ne configurant els objectius: promoure un procés de treball que, a través del diàleg, la investigació i la col·laboració articuli ponts entre el centre cívic i el teixit social del barri del Poblenou per tal de crear complicitats, idees conjuntes i establir una comunicació entre uns i altres.

El resultat del treball col·laboratiu entre Can Felipa i Sinapsis es va formalitzar amb el La(b) Felipa. El projecte té per objectiu generar noves relacions entre el centre i la ciutadania, potenciant el treball en xarxa amb el barri.

Aquesta nova mirada es va filtrar, també, a les convocatòries d’arts visuals i escèniques de Can Felipa, les entitats residents al centre cívic, els tallers que s’ofereixen i, finalment, les persones que demanen fer ús dels recursos de l’equipament.

 

CAST.

mateo4

Durante el año 2014, Can Felipa y Sinapsis desarrollaron un proceso de trabajo colaborativo para intensificar las relaciones del centro cívico con su contexto social, el barrio del Poblenou de Barcelona. El resultado más directo de este proceso fue la creación del La(b) Felipa, cuyo objetivo es potenciar el trabajo en red con el barrio.

Can Felipa se puso en contacto con Sinapsis para establecer una nueva línea de trabajo que permitiera imaginar nuevas vías y espacios de colaboración con su entorno más próximo, el Poblenou de Barcelona.

A lo largo de este proceso se realizaron sesiones de trabajo conjunto con el personal de Can Felipa para ir configurando sus objetivos: promover un proceso de trabajo que, a través del diálogo, la investigación y la colaboración articule puentes entre el centro cívico y el tejido social del barrio para crear complicidades e ideas conjuntas, estableciendo una comunicación entre unos y otros.

El resultado de esta colaboración entre Can Felipa y Sinapsis se formalizó con el La(b) Felipa, cuyo objetivo es generar nuevas relaciones entre el centro y la ciudadanía, potenciando el trabajo en red con el barrio.

Esta nueva mirada se filtró, también, en las convocatorias de artes visuales y escénicas de Can Felipa, las entidades residentes en el centro cívico, los talleres que se ofrecen y, finalmente, las personas que piden hacer uso de los recursos del equipamiento.