sinapsis

LA(b) FELIPA

mateo4

Durant l’any 2014, Can Felipa i Sinapsis van desenvolupar un procés de treball col·laboratiu per intensificar les relacions del centre cívic amb el seu context, el barri de Poblenou de Barcelona. El resultat més directe d’aquest procés va ser la creació del La(b)Felipa, l’objectiu del qual és potenciar el treball en xarxa amb el barri.

Can Felipa es va posar en contacte amb Sinapsis per tal d’establir una nova línia de treball dins de la qual imaginar noves vies i espais de col·laboració amb el seu entorn més proper, el Poblenou de Barcelona.

Mentre va durar aquest procés es van dur a terme sessions de treball conjunt amb el personal de Can Felipa per tal d’anar-ne configurant els objectius: promoure un procés de treball que, a través del diàleg, la investigació i la col·laboració articuli ponts entre el centre cívic i el teixit social del barri del Poblenou per tal de crear complicitats, idees conjuntes i establir una comunicació entre uns i altres.

El resultat del treball col·laboratiu entre Can Felipa i Sinapsis es va formalitzar amb el La(b) Felipa. El projecte té per objectiu generar noves relacions entre el centre i la ciutadania, potenciant el treball en xarxa amb el barri.

Aquesta nova mirada es va filtrar, també, a les convocatòries d’arts visuals i escèniques de Can Felipa, les entitats residents al centre cívic, els tallers que s’ofereixen i, finalment, les persones que demanen fer ús dels recursos de l’equipament.