sinapsis

Laboratori de Creació Jove_BaumannLab

BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació multidisciplinar, que té com a eix central les arts visuals i el pensament contemporani.

Els seus objectius principals són els següents:

  • Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica dels infants i joves a través de les pràctiques artístiques.
  • Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa.
  • Facilitar la formació i professionalització dels joves creadors en relació a les pràctiques artístiques contemporànies.
  • Potenciar la recerca artística, així com la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics.
  • Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l’establiment d’una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns al BaumannLab i, també, mitjançant el treball transversal entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

Són trets distintius de la metodologia de treball d’aquest laboratori de creació la potenciació de sinergies entre accions diverses com la recerca, la producció, la formació i la difusió, així com l’heterogeneïtat dels públics i usuaris als quals ens dirigim i que volem posar en relació a partir dels projectes i serveis del BaumannLab.

El BaumannLab promou accions de recerca, producció, formació, informació i difusió entorn a les pràctiques artístiques contemporànies dirigides: 

  • A joves i creadors/es joves
  • A entitats juvenils i de lleure infantil
  • A institucions i entitats que treballen amb joves
  • A la ciutadania en general

 

Entrades relacionades