sinapsis

Laboratoris_IntersECCions

Els laboratoris del programa IntersECCions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat són espais on es dissenyen propostes pràctiques de nous projectes. Partint de necessitats detectades o problemàtiques comunes de les escoles i les comunitats educatives i famílies, es reflexionen i proposen accions concretes amb la col·laboració de professionals diversos.

Són espais orientats al disseny col·lectiu de projectes que respongui als interessos, objectius i reptes de tots els centres i entitats participants. Un element definitori dels laboratoris és el fet que els projectes resultants d’aquest procés de treball compten amb l’acompanyament i recolzament del programa perquè a partir del curs vinent es puguin desenvolupar conjuntament amb els centres educatius i equipaments que han participat.

En els laboratoris es parteix de les experiències concretes i pràctiques de cada centre, per generar solucions pràctiques a problemàtiques comunes, amb una voluntat de connectar-les amb les famílies i la ciutat de manera innovadora i transformadora.

IntersECCions és un programa impulsat des del 2016 per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que situa l’educació i la cultura com a eixos estratègics de ciutat, motors de transformació social. Des del 2017, Sinapsis dirigeix l’Oficina Tècnica del programa.

Entrades relacionades