sinapsis

Mediacions en sala_L’aula expandida_Interfícies

Taller de tres sessions en col·laboració amb escoles a partir de la posada en comú d’interessos i necessitats, que forma part d’Interfícies, el projecte de mediació de l’Arts Santa Mònica que desenvolupa iniciatives sobre educació, cultura i ciutadania en relació als diversos continguts que es produeixen al centre d’art, i també, vinculant-se a activitats que es generen en el seu context més immediat.

“L’Aula Expandida” és una proposta de visita dissenyada a partir dels interessos que tenen els centres educatius sol·licitants i que ve precedida per l’activació d’una dinàmica a l’aula dels propis centres educatius per treballar amb els materials i recursos proporcionats abans i després de la visita i en el treball específic a l’Arts Santa Mònica.

L’activitat s’ofereix, a partir de setembre de 2016, cada dia (excepte els dilluns), entre les 11h. i les 15h. (màxim dues visites al dia). La durada de l’activitat al centre és d’una hora.

Entrades relacionades