sinapsis

Memòria 2011_CA Tarragona

Aquest document recull la descripció de la gestió i direcció del Centre dʼArt de Tarragona durant els mesos dʼabril a desembre de 2011, els primers vuit mesos de funcionament del Centre dʼArt.

Presenta les primeres actuacions dutes a terme per tal dʼimplementar-lo, així com la descripció, disseny, producció, execució, indicadors i valoració dels primers projectes de cadascun dels seus programes.

Lʼactivitat pública realitzada dins aquest període és el projecte “Obert per reflexió” que finalitza a principis del 2012. Per tal de poder incloure les valoracions finals dʼaquest projecte en la present memòria, sʼhan tingut en compte els indicadors i les aparicions en els mitjans fins a la data de tancament del mateix, el 25 de gener de 2012.

Entrades relacionades