sinapsis

Memòria_2016_Interfícies

Memòria corresponent a l’activitat de l’any 2016 d’Interfícies, el projecte d’educació i mediació de l’Arts Santa Mònica, coordinat per IDensitat, Sinapsis i Transductores amb l’objectiu de facilitar dinàmiques d’interacció amb la ciutadania, la comunitat educativa i les entitats del territori.

A la memòria s’hi recullen totes les accions (visites i mediacions en sala, tallers, cursos i formacions, projectes i pràctiques artístiques) dutes a terme en relació amb els tres eixos temàtics del projecte: mediacions al centre, treball amb les comunitats educatives i connexions barri-ciutat.

A més de les dades més tècniques de cada acció (dates, horaris, públic al qual es dirigeix), s’hi afegeix informació descriptiva sobre els objectius, punt de partida i context, procés o impacte i resultats. També s’aporta material complementari com ara webs i blocs, vídeos, relatories, etc.

La memòria es tanca amb un resum de les accions realitzades per tal d’afavorir la construcció de xarxes, i les estratègies difusió i comunicació del projecte i de les seves activitats.

Entrades relacionades