sinapsis

microRAVALS

 

Daniela O. 35

Projecte impulsat des de l’Arts Santa Mónica per generar relacions de proximitat entre els treballs dels artistes del cicle “Trets enmig del concert” i el context social del centre d’art, el barri del Raval de Barcelona. “microRavals” es desenvolupa entre el 2015 i el 2016, des d’una coorganització conjunta entre Sinapsis, Jordi Ribas i Cèlia del Diego.

microRavalsparteix de processos de treball cultural i artístic, que es desenvolupen conjuntament amb altres entitats, institucions, col·lectivitats o comunitats arrelades al Raval. S’impulsen processos de treball col·lectiu (o es mira de col·laborar amb processos que ja estan en actiu al barri), posant en diàleg cada projecte amb una exposició del cicle “Trets enmig del concert“. D’aquesta manera, es planteja una relació entre la realitat quotidiana dels participants, el treball artístic exposat, i la idea d’implicació i construcció del bé comú.

La reflexió proposada al voltant de la noció d’implicació i la seva representació es planteja a dos nivells. El primer nivell de reflexió es fa des de la producció de cultura i l’àmbit de la política cultural: Com es porta a la pràctica l’encaix entre una lògica cultural de gran equipament i les micro-polítiques amb les quals s’interacciona? Micro-polítiques que són, en general, pràctiques culturals i artístiques liderades per agents i projectes de dimensions i recursos limitats. El segon nivell de reflexió parteix de la interacció entre els projectes artístics exposats i els processos de treball amb els quals entren en diàleg, actuant d’altaveu de la riquesa de la producció cultural del Raval. Aquesta és una relació on el poder de representació dels projectes artístics es confronta amb processos de treball de forta implicació en el territori.

En aquest sentit, el projecte de mediació és un assaig sobre les formes possibles d’implicació entre un equipament artístic i altres projectes actius en el seu context social. L’objectiu és desenvolupar un treball en comú des d’una perspectiva de sostenibilitat i ecologia cultural, a mig camí entre la voluntat d’esdevenir un recurs i la possibilitat d’actuar com a un catalitzador per a la reflexió i l’acció situada, inscrita en cada col·laboració específica.

En la pràctica, aquests processos de treball col·laboratiu adopten formats diferents en funció dels projectes a desenvolupar i es recullen en diferents suports (vídeos, àudios, arxius on-line, etc.). Tot el material generat es reuneix al bloc de microRavals”.

 

CAST.

Daniela O. 35

Proyecto impulsado desde el Arts Santa Mónica para generar relaciones de proximidad entre los trabajos de los artistas del ciclo “Trets enmig del concert” y el contexto social del centro de arte, el barrio del Raval de Barcelona. “microRavals” se desarrolla entre el 2015 y el 2016, desde una coorganización conjunta entre Sinapsis, Jordi Ribas y Celia del Diego.

microRavalsdel desarrollo de procesos de trabajo cultural y artístico, conjuntamente con otras entidades, instituciones, colectividades o comunidades arraigadas en el Raval. Se impulsan procesos de trabajo colectivo (o se colabora con procesos que ya están en activo en el barrio), poniendo en diálogo cada proyecto con una exposición del ciclo “Trets enmig del concert“. De esta manera, se plantea una relación entre la realidad cotidiana de los participantes, el trabajo artístico expuesto, y la idea de implicación y construcción del bien común.

La reflexión propuesta en torno a la noción de implicación y su representación se plantea a dos niveles. El primer nivel de reflexión se hace desde la producción de cultura y el ámbito de la política cultural: ¿Cómo se lleva a la práctica el encaje entre una lógica cultural de gran equipamiento y las micro-políticas con las que el proyecto interacciona? Micro-políticas que son, en general, prácticas culturales y artísticas lideradas por agentes y proyectos de dimensiones y recursos limitados. El segundo nivel de reflexión parte de la interacción entre los proyectos artísticos expuestos y los procesos de trabajo con los que entran en diálogo, actuando de altavoz de la riqueza de la producción cultural del Raval. Esta es una relación donde el poder de representación de los proyectos artísticos se confronta con procesos de trabajo de fuerte implicación en el territorio.

En este sentido, el proyecto de mediación es un ensayo sobre las formas posibles de implicación entre un equipamiento artístico y otros proyectos activos en su contexto social. El objetivo es desarrollar un trabajo en común desde una perspectiva de sostenibilidad y ecología cultural, a medio camino entre la voluntad de convertirse en un recurso y la posibilidad de actuar como un catalizador para la reflexión y la acción situada, inscrita en cada colaboración específica.

En la práctica, estos procesos de trabajo colaborativo adoptan formatos diferentes en función de los proyectos a desarrollar y se recogen en diferentes soportes (vídeos, audios, archivos on-line, etc.). Todo el material generado se reúne en el blog de microRavals”.