sinapsis

Taller_Obert per reflexió_LABmediació_CA Tarragona

“Obert per reflexió” és el primer projecte del CA Tarragona, impulsat des del LABmediació, el laboratori de pràctiques de mediació del centre d’art. Es planteja com un laboratori de treball col·laboratiu que, des de novembre de 2011 fins a gener de 2012, té la finalitat d’imaginar i proposar maneres sostenibles de generar projectes en xarxa entre els assistents per tal de reforçar l’ecosistema cultural del territori.

“Obert per reflexió” convida a institucions, col·lectius, projectes i agents artístics i culturals del territori i es planteja com un espai de trobada, que s’organitza al voltant de tres eixos diferents: la comunicació, l’educació i la participació. Durant sis setmanes es proposen diferents sessions que volen promoure l’anàlisi de projectes, la reflexió crítica i el disseny de nous processos de treball entre tots els participants.

El CA Tarragona impulsa i proposa aquest projecte com un procés de mediació amb el territori i els seus projectes, agents i institucions, alhora que s’implica en les dinàmiques de les sessions com un convidat més, integrant-se en els diferents eixos i grups de treball.

Les qüestions que es planteja treballar són: Podríem generar més transversalitat entre agents, institucions, projectes i sectors? Podríem definir noves complementarietats i innovar en les formes de construir cooperació? Com redefinirem el punt de partida plantejat en cada itinerari a partir de les aportacions de tots els agents actius que conformen el projecte?

“Obert per reflexió” és, també, el primer projecte del Programa de Mediació del CA Tarragona que, a través del seu Laboratori de Mediació, el LABmediació, posa en marxa una reflexió pràctica entorn a la qüestió de com un centre d’art s’arrela i articula la seva relació amb el context on s’ubica i què pot fer de diferent des d’una perspectiva de la pràctica de la mediació.

Per tot això, el projecte treballa també en tres direccions: per a documentar el procés i poder compartir tot el que passi i es faci durant les sessions; per a mostrar els resultats del procés de treball i presentar a on s’ha arribat un cop finalitzat el procés; per tal d’avaluar i reflexionar sobre tot allò que s’ha compartit i après durant el procés. El material resultant queda a disposició de qualsevol institució, projecte o agent que en vulgui fer ús.

Entrades relacionades