sinapsis

PEDAGOGIES DE FRICCIÓ

 

imatge destacada pedagogies de fricció

Programa de mediació pedagògica del cicle “Lesson 0” de l’Espai 13 de la Fundació Miró de Barcelona, pensat per reflexionar sobre l’estat de l’educació artística. “Pedagogies de Fricció” es va desenvolupar durant el curs 2014-2015, coorganitzat per Sinapsis juntament amb Aida Sánchez de Serdio i Rachel Fendler, amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona.

L’objectiu del programa de mediació és construir relacions de manera negociada amb i entre col·lectius diversos a partir de les propostes artístiques del cicle. Aquestes col·laboracions pretenen activar interpel·lacions mútues entre els participants (docents, artistes, estudiants, comissaris, educadors de museus, joves, entitats culturals i socials, etc.) al voltant de les respectives posicions pel que fa a educació i pràctiques artístiques.

A partir de debats i de la generació conjunta de propostes d’intervenció es proposa una reflexió compartida que els diversos agents participants puguin apropiar-se per tal de repensar els seus propis marcs d’acció. Ha de ser una reflexió oberta als debats i friccions que sorgeixen quan el debat s’estableix entre esferes que no acostumen a interrogar-se entre sí.

El programa pren cos a través de seminaris, tallers participatius i formatius, taules rodones, visites guiades, xerrades i un mapat de diagnosi amb els agents del camp de la formació d’artistes. Tot el procés de treball es recull en els vídeos i blocs del programa de mediació i de les seves activitats i projectes, així com en la publicació dedicada al cicle expositiu “Lesson 0”, comissariat pel col·lectiu Azotea (Ane Agirre i Juan Canela).

 

CAST.

imatge destacada pedagogies de fricció

Programa de mediación pedagógica del ciclo “Lesson 0” del Espai 13 de la Fundació Miró de Barcelona, pensado para reflexionar sobre el estado de la educación artística. “Pedagogies de fricció” se desarrolló durante el curso 2014-2015, coorganizado por Sinapsis junto con Aida Sánchez de Serdio y Rachel Fendler, con la colaboración del Consorci de Educació de Barcelona.

El objetivo del programa de mediación es construir relaciones de manera negociada con y entre colectivos diversos a partir de las propuestas artísticas del ciclo. Estas colaboraciones pretenden activar interpelaciones mutuas entre los participantes (docentes, artistas, estudiantes, comisarios, educadores de museos, jóvenes, entidades culturales y sociales, etc.) alrededor de las respectivas posiciones en cuanto a educación y prácticas artísticas.

A partir de debates y de la generación conjunta de propuestas de intervención, “Pedagogies de fricció” propone una reflexión compartida que los diversos agentes participantes puedan apropiarse para repensar sus propios marcos de acción. Tiene que ser una reflexión abierta a los debates y fricciones que surgen cuando el debate se establece entre esferas que no acostumbran a interrogarse entre sí.

El programa toma cuerpo a través de seminarios, talleres participativos y formativos, mesas redondas, visitas guiadas, charlas y un mapeo de diagnosis con los agentes del campo de la formación de artistas. Todo el proceso de trabajo se recoge en los vídeos y blogs del programa de mediación y de sus actividades y proyectos, así como en la publicación dedicada al ciclo expositivo “Lesson 0”, comisariado por el colectivo Azotea (Ane Agirre y Juan Canela).