sinapsis

Programa_Primera Fase_ Cohabitar entre-_Fabra i Coats

Primera fase de Cohabitar Entre-, un projecte d’Idensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores per a Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona, desenvolupat de maig de 2016 fins a març de 2017.

Aquesta primera fase, desenvolupada de març a setembre de 2016, es fonamenta en quatre programes o àrees diferenciades que estan interconnectades i articulades entre si, i que fan visible la combinació entre les pràctiques artístiques, els processos de mediació i la implicació ciutadana.

“Teler”, “Desbordar la cultura”, “En transició” i “Antena” són els quatre àmbits programàtics que es despleguen en les tres plantes del centre d’art, i en ells conviuen dispositius expositius amb activitats i processos de treball, amb l’objectiu d’impulsar la transversalitat i la pol·linització recíproca.

Els programes proposen un conjunt d’accions organitzades en tres nivells:

Exposició de casos d’estudi locals i internacionals, organitzats en funció dels espais on s’ubiquen i de la seva tipologia.

Activació i socialització dels continguts exposats a partir de xerrades, tallers, seminaris i altres formats.

Impuls i producció de processos i projectes de creació que experimenten concrecions híbrides i col·lectives. Els tres nivells es relacionen entre si, de manera que generen connexions i dinàmiques de retroalimentació entre espais, programes i accions.

programa fase 1_cohabitar entre

Entrades relacionades