sinapsis

Projecte_L’educació de les Arts: projectes innovadors als centres educatius_Interfícies

Aquest projecte neix partir d’una proposta de la comissió d’ensenyament del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT) i la col·laboració amb Interfícies, el programa transversal de cultura, educació i ciutadania de l’Arts Santa Mònica. Aquesta mostra s’emmarca en un procés de treball a llarg termini del centre amb la pedagogia de l’art i el treball amb escoles i professorat.

“L’educació de les Arts: projectes innovadors als centres educatius” pretén evidenciar la importància de l’Educació artística principalment a l’educació obligatòria, la seva contribució a l’educació integral, i a la cohesió en el més ampli sentit del seu significat.

Aquest projecte es basa en la creació d’una mostra de projectes educatius on l’educació artística és la protagonista: hi participa activament, col·laborant i vertebrant el currículum en el context del projecte i les estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Més que parlar de centres, se’ls ha volgut convidar a presentar els seus projectes en qualsevol nivell educatiu, des de l’educació infantil a la formació inicial del professorat.

A partir d’aquest recull d’experiències esteses pel territori, es realitza una mostra i es construeix un arxiu de pràctiques dutes a terme en contextos d’educació formal en relació a les pràctiques artístiques amb més de 40 centres educatius. Aquest arxiu mostra les experiències, els processos i els resultats obtinguts mitjançant aquest sistema de treball global i integrador.

A banda d’això, durant el període de residència del projecte a l’Arts Santa Mònica, es proposen les següents activitats:

Mostra d’experiències interdisciplinàries reeixides, de l’àmbit (o al voltant) de l’àrea d’educació visual i plàstica, i artística en general, amb una presentació dels projectes.

Taules de debat per evidenciara la importància de l’educació artística des de la diversitat de punts de vista (pedagògic, científic, cultural, artístic…). Aquest cicle de taules de rodones va comptar amb convidats locals, nacionals i internacionals (Maria de Assis, Irene Amengual, Fernando Hernandez, Imanol Agirre, Ramon Parramon, Lluís Alabern, Glòria Jové, Javier Rodrigo, Escola El Puig, ACVic o la Fundació Gulbenkian de Lisboa, entre d’altres).

Tallers d’arts participatius, adreçats tant a professionals de l’educació com a un àmbit més familiar, que donen la oportunitat de conèixer l’aspecte integral i educatiu de les arts.

Entrades relacionades