sinapsis

Publicació Anual 2013_CA Tarragona

Aquesta publicació recull l’activitat impulsada pel CA Tarragona Centre d’Art durant el primer semestre de 2013 i fins al 31 de juliol.

Durant aquests set mesos, s’acaben de desplegar les línies d’acció del Centre d’Art corresponents als programes de difusió, mediació, formació, producció i documentació de les pràctiques artístiques contemporànies al Camp de Tarragona.

D’altra banda, també es consoliden processos de treball de llarg recorregut que havien estat activats mesos enrere, en el marc del laboratori de treball en xarxa Obert per reflexió, i que permeten desenvolupar l’encàrrec d’especialitzar-se en mediació que l’equipament rep per part de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

L’edició de la memòria 2012 i la present publicació es complementen amb la resultant de l’Obert per reflexió i deixen registre de l’activitat generada en aquesta primera etapa del Centre d’Art de Tarragona.

El CA Tarragona va ser fins el 2013 un equipament cultural públic per a la promoció de la recerca, la producció, la difusió, la formació i la documentació de la producció cultural i artística contemporània al Camp de Tarragona especialitzat en la mediació, desenvolupada a partir d’un dels seus programes, el LABmediació.

Entrades relacionades