sinapsis

Publicació_Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya

[:ca]

Aquesta publicació és el resultat de la recerca Aproximacions a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya realitzada l’any 2015 sobre la diversitat i complexitat del sistema dels ensenyaments artístics a Catalunya.

L’estudi presenta una cartografia a l’entorn de la diversitat i complexitat del sistema que configura actualment la realitat dels ensenyaments artístics a Catalunya, especialment mitjans i superiors reglats, però també d’altra naturalesa, orientats a la professionalització de creadors i d’altres perfils vinculats a l’àmbit cultural.

L’anàlisi dels ensenyaments artístics incideix en una visió ecosistèmica on es proposa una descripció que va més enllà de cartografiar l’oferta educativa reglada. Es considera, també, com una aproximació als aspectes estructurals, legislatius i avaluadors que configuren el sistema educatiu i, al mateix temps, aborda de manera transversal el vincle d’aquest amb el món professional, parant atenció a importants elements vertebradors d’aquesta relació, com ara les pràctiques, la recerca i la innovació, les accions d’emprenedoria o d’inserció laboral.

A més del pròleg, la introducció, un glossari i una bibliografia, la publicació s’organitza en tres grans apartats: El sistema educatiu universitari català en relació amb la formació artística (àmbits disciplinaris, nivells educatius, centres i institucions, administracions, legislació, avaluació i dos estudis de casos, el model holandès i el suec); Produir l’ecosistema: formar part del sistema. Interaccions entre el món acadèmic i professional (circulacions en el sistema educatiu i universitari, la visió dels sectors professionals a través dels seus documents, el marc europeu i l’articulació d’un nou context relacional, a més dels subapartats dedicats a la recerca i la innovació, les pràctiques, l’emprenedoria o la inserció laboral), i un apartat de cloenda titulat Resum valoratiu i apunts per al debat.

< [:es]

Aquesta publicació és el resultat de la recerca Aproximacions a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya realitzada l’any 2015 sobre la diversitat i complexitat del sistema dels ensenyaments artístics a Catalunya.
L’estudi presenta una cartografia a l’entorn de la diversitat i complexitat del sistema que configura actualment la realitat dels ensenyaments artístics a Catalunya, especialment mitjans i superiors reglats, però també d’altra naturalesa, orientats a la professionalització de creadors i d’altres perfils vinculats a l’àmbit cultural.

L’anàlisi dels ensenyaments artístics incideix en una visió ecosistèmica on es proposa una descripció que va més enllà de cartografiar l’oferta educativa reglada. Es considera, també, com una aproximació als aspectes estructurals, legislatius i avaluadors que configuren el sistema educatiu i, al mateix temps, aborda de manera transversal el vincle d’aquest amb el món professional, parant atenció a importants elements vertebradors d’aquesta relació, com ara les pràctiques, la recerca i la innovació, les accions d’emprenedoria o d’inserció laboral.

A més del pròleg, la introducció, un glossari i una bibliografia, la publicació s’organitza en tres grans apartats: El sistema educatiu universitari català en relació amb la formació artística (àmbits disciplinaris, nivells educatius, centres i institucions, administracions, legislació, avaluació i dos estudis de casos, el model holandès i el suec); Produir l’ecosistema: formar part del sistema. Interaccions entre el món acadèmic i professional (circulacions en el sistema educatiu i universitari, la visió dels sectors professionals a través dels seus documents, el marc europeu i l’articulació d’un nou context relacional, a més dels subapartats dedicats a la recerca i la innovació, les pràctiques, l’emprenedoria o la inserció laboral), i un apartat de cloenda titulat Resum valoratiu i apunts per al debat.

Sin título-22[:]

Entrades relacionades