sinapsis

Publicació_Accions Reversibles_ACVIC_Trans_Art_Laboratori Context Sanitari

Publicació col·lectiva produïda, pel Centre d’Arts Contemporànies de Vic (ACVIV), on es recullen diferents activitats organitzades pel ACVIV entre el novembre de 2008 i el desembre de 2009. Entre aquestes activitats s’inclou l’exposició “Catalitzadors” organitzada dins el marc de Trans_Art_Laboratori Context Sanitari.

Sota el títol Accions Reversibles la publicació proposa una progressiva aproximació entre projectes, col·lectius i institucions a través de diverses pràctiques artístiques. Aquest procés de recerca al voltant de les pràctiques artístiques col·laboratives en contextos sanitaris es va desenvolupar entre els anys 2007 i 2009 dins del projecte Trans_Art_Laboratori Context Sanitari.

El concepte “accions reversibles” fa referència a la noció de “reversibilitat”, entesa com la condició que tenen tots el elements que interactuen en un mateix lloc i espai de ser presents en diferents graus de dependència recíproca. En aquest cas, són pràctiques artístiques que incideixen en l’espai social mitjançant el desplegament d’accions educatives.

Els textos i els projectes que es presenten parlen de les accions reversibles que es produeixen en determinats contextos locals que, alhora, proposen diferents respostes a la pregunta: Com podem posar en relació art, educació i territori per a formular projectes que han de poder innovar en el disseny de polítiques culturals?

accions_reversibles

Entrades relacionades