sinapsis

Document tècnic_BaumannLab: tenir identitat i pautes de treball

Sota el títol Tenir identitat, pautes de treball i reptes de futur, aquest document es va elaborar amb la intenció de definir, consensuar i posar en valor el projecte del BaumannLab, el laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa, així com de compartir-ho amb altres entitats i institucions.

Aquesta posada en marxa respon a la definició del projecte que es va concretar a partir del Pla d’Usos, realitzat mitjançant un seguit de sessions participatives amb el context cultural juvenil de la ciutat. Els continguts d’aquesta publicació són el resultat d’un procés pràctic d’assaig i experimentació en diàleg amb aquesta situació de treball específica.

El document consta de tres parts. Les dues primeres parts aborden, des de perspectives diferents però de manera complementària, la descripció d’allò què és el BaumannLab Laboratori de Creació Jove.

En la primera part es planteja la visió amb la qual es defineix el BaumannLab mentre que, en la segona, s’hi troben les pautes de treball i protocols de funcionament del BaumannLab. La última part fa referència als reptes de futur.

Aquest document és una eina didàctica i pedagògica amb la qual es vol compartir el coneixement que el BaumannLab ha produït  col·lectivament per a posar-lo a disposició d’altres persones, entitats i institucions amb l’objectiu que l’utilitzin, el millorin, l’ampliïn i el tornin a compartir.

Sin título-3

Entrades relacionades