sinapsis

Memòria 2011_BaumannLab

La memòria 2011 del BaumannLab, el laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa, dóna a conèixer l’activitat del centre durant els seus primers mesos de funcionament. S’hi recullen els projectes desenvolupats en els programes de formació, difusió i suport a la creació, els projectes que han passat per aquest espai o que hi han estat en residència, els usos dels serveis que s’ofereixen, així com totes les accions de difusió i comunicació per a donar a conèixer el BaumannLab.

Mostrar tot aquest treball realitzat permet il·lustrar i fer més explícits els objectius i les accions que el BaumannLab proposa als joves, professionals, artistes i ciutadania en general, així com a entitats, institucions, centres de formació, etc.

Aquesta memòria s’elabora cada any per tal que es conegui la feina feta. Això permet fer transparent l’activitat de l’espai i fer visibles les accions impulsades amb els recursos dels què disposa el BaumannLab.

A l’hora de llegir aquest document cal tenir en compte que també es va elaborar un altre document que, sota el títol Tenir identitat, pautes de treball i reptes de futur, dóna a conèixer com s’ha pensat i estructurat el BaumannLab al llarg del seu primer any de funcionament.

Entrades relacionades