sinapsis

Document tècnic_Pautes de Programació i Memòria Procés_Acompanyament i disseny programació arts visuals

Aquest document recull el procés i les accions que es van desenvolupar entre octubre 2007 i abril del 2009 en el marc d’un procés d’assessorament, formació i consultoria desenvolupat per encàrrec de l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu del procés de treball, tal com es detalla en el document, ha estat desenvolupar una proposta de programació de pràctiques artístiques contemporànies que s’adaptés a les característiques del context. La perspectiva des de la qual es va plantejar ha entrellaçat sessions d’anàlisi de les accions ja desenvolupades en el municipi, formació en relació a polítiques culturals i creació contemporània, així com espais de reflexió i debat.

Entrades relacionades