sinapsis

Punt de Partida

Punt de partida és un procés de treball i de recerca que respon a l’encàrrec de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Terrassa per a obrir un procés de reflexió al voltant de la programació d’arts visuals i la seva interrelació amb el territori. Aquest procés es va desenvolupar entre gener i desembre del 2008 i va comportar la creació d’una Taula de Treball per tal d’articular la col·laboració dels diferents agents culturals de la ciutat de Terrassa vinculats a les Arts Visuals, com ara tècnics municipals o artistes emergents.

Tot el procés té la seva culminació en un document públic que sintetitza totes les aportacions i les presenta de manera estructurada i desenvolupada per tal de convertir-se en una eina eficaç per a ajudar en futures planificacions del Departament d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Terrassa.

El projecte va anar acompanyat d’un cicle d’exposicions paral·lel desenvolupat entre els mesos de gener i maig de 2008 a la sala Muncunill de Terrassa amb la participació de Mireia Saladrigues (exposició El Poder de la Convocatoria del 26 de gener al 24 de febrer), Juanjo Fernández (exposició Paisajes Espacio-Temporales del 1 al 30 de març) i Sergi Botella (exposicIó Babylonic Ghettblasters del 5 d’abril al 4 de maig).

1 vista ràpida copia
2 vista ràpida
11 taula de treball
12 taula de treball

Entrades relacionades