sinapsis

Recerca_Diagnóstico de necesidades

La recerca té dos objectius principals: per una banda, profunditzar en el coneixement de les polítiques, programes i iniciatives juvenils que es desenvolupen actualment dins la província de Málaga; per una altra banda, la recerca ofereix línies estratègiques, programes i accions que permeten reforçar les polítiques juvenils existents i treballar, a llarg termini, en consonància amb la realitat de la província.

Entrades relacionades