sinapsis

Recerca_La pràctica artística en relació als imaginaris de la salut_Trans_Art_Laboratori Context Sanitari

Recerca desenvolupada entre juny i desembre del 2007 per assolir un “estat de la qüestió” al voltant de les interseccions entre cultura, pràctica artística i salut tant en el context català com en  l’espanyol.

Per altra banda, aquesta recerca pretenia identificar les institucions i els agents que podrien formar part de la plataforma col·laborativa des de la qual es va dur a terme el projecte de Trans_Art_Laboratori Context Sanitari (2007-2009), com també la cerca de localitzacions on desenvolupar els projectes artístics i espais de difusió pública previstos per aquesta edició de Trans_Art_Laboratori.

Entrades relacionades