sinapsis

ACOMPANYAMENT I DISSENY PROGRAMACIÓ ARTS VISUALS

 

CASTELLBISBAL2008-12-05-3

Encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castellbisbal i de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’endegar un procés d’anàlisi al voltant de la programació d’arts visuals al municipi de Castellbisbal. Tot el procés s’allargarà des d’octubre del 2007 fins abril del 2009.

L’objectiu del procés de treball va ser desenvolupar una proposta de programació d’arts visuals adaptada a les característiques del context. La perspectiva des de la qual es va plantejar aquest procés de treball va entrellaçar sessions d’anàlisi, de formació, de debat i de formulació de propostes per anar construint una visió sobre la futura programació. Aquestes sessions es van realitzar amb la Regidora i els tècnics de Cultura, Patrimoni i Educació de l’Ajuntament de Castellbisbal.

 

CAST.

CASTELLBISBAL2008-12-05-3

Encargo de la Regidoria de Cultura del Ajuntament de Castellbisbal y de la Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona con el objetivo de iniciar un proceso de análisis en torno a la programación de artes visuales en el municipio de Castellbisbal. Todo el proceso se prolongará de octubre de 2007 a abril de 2009.

El objetivo del proceso de trabajo fue desarrollar una propuesta de programación de artes visuales adaptada a las características del contexto. La perspectiva desde la que se planteó este proceso de trabajo entrelazó sesiones de análisis, de formación, de debate y de formulación de propuestas para ir construyendo una visión sobre la futura programación. Estas sesiones se realizaron con la regidora y los técnicos de Cultura, Patrimoni i Educació del Ajuntament de Castellbisbal.

[:ca]PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA[:es]PROYECTOS EN CONTEXTO Y TRABAJO EN RED[:]

[:ca]Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori. [:es]Procesos de trabajo de largo recorrido que se sitúan en contextos específicos. El trabajo que se desarrolla conlleva generar o participar en redes, así como colaborar con personas, proyectos e instituciones del territorio.[:]

[:ca] REGIDORIA DE PATRIMONI,CULTURA I EDUCACIÓ/CASTELLBISBAL[:es] CONCEJALÍA DE PATRIMONIO, CULTURA Y EDUCACIÓN/CASTELLBISBAL[:]

[:ca]La Regidoria de Patrimoni, Cultura i Educació de Castellbisbal és responsable de la coordinació i gestió cultural d'aquest municipi. Des d’aquesta àrea es vetlla per a que en la seva acció cultural hi siguin representades totes les expressions culturals: la música, el teatre, la dansa, la poesia, els tallers, les conferències o les exposicions.[:es]La Concejalía de Patrimonio, Cultura y Educación de Castellbisbal es responsable de la coordinación y gestión cultural de este municipio. Desde esta área se vela para que en su acción cultural estén representadas todas las expresiones culturales: la música, el teatro, la danza, la poesía, los talleres, las conferencias o las exposiciones.[:]