sinapsis

ACOMPANYAMENT I DISSENY PROGRAMACIÓ ARTS VISUALS

CASTELLBISBAL2008-12-05-3

Encàrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castellbisbal i de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’endegar un procés d’anàlisi al voltant de la programació d’arts visuals al municipi de Castellbisbal. Tot el procés s’allargarà des d’octubre del 2007 fins abril del 2009.

L’objectiu del procés de treball va ser desenvolupar una proposta de programació d’arts visuals adaptada a les característiques del context. La perspectiva des de la qual es va plantejar aquest procés de treball va entrellaçar sessions d’anàlisi, de formació, de debat i de formulació de propostes per anar construint una visió sobre la futura programació. Aquestes sessions es van realitzar amb la Regidora i els tècnics de Cultura, Patrimoni i Educació de l’Ajuntament de Castellbisbal.

PROJECTES EN CONTEXT I TREBALL EN XARXA

Processos de treball de llarg recorregut que es situen en contextos específics. El treball que es desenvolupa comporta generar o participar en xarxes, així com col·laborar amb persones, projectes i institucions del territori.

REGIDORIA DE PATRIMONI,CULTURA I EDUCACIÓ/CASTELLBISBAL

La Regidoria de Patrimoni, Cultura i Educació de Castellbisbal és responsable de la coordinació i gestió cultural d'aquest municipi. Des d’aquesta àrea es vetlla per a que en la seva acció cultural hi siguin representades totes les expressions culturals: la música, el teatre, la dansa, la poesia, els tallers, les conferències o les exposicions.