sinapsis

Relatoria_Sessió 1_Taula de treball Punt de Partida

Relatoria on es recullen les idees principals de la primera sessió de la taula de treball associada al projecte “Punt de Partida” amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant de les estratègies i accions de recolzament a la creació contemporània que es realitzen a Terrassa

Aquesta taula va estar participada pels tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb artistes emergents de la ciutat vinculats.

El treball d’aquesta taula es va desenvolupar en set sessions, de dues a tres hores de durada, entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories.

La primera de les sessions es va centrar en la presentació dels continguts a tractar i el plantejament del projecte, alhora que es va debatre sobre els objectius del procés que s’iniciava. Us en resumim les idees principals:

  • En aquesta primera sessió de treball es van poder fer visibles diferents punts de vista, percepcions subjectives dels participants de la Taula pel que fa a la seva experiència en relació al context de Terrassa i a les Arts Visuals.
  • En un primer moment es va manifestar un cert grau de frustració respecte de com s’havien desenvolupat les relacions entre alguns agents locals i la institució municipal i es va considerar que la interlocució no havia propiciat un recolzament prou decidit a iniciatives que estaven tenint lloc a la ciutat.
  • Es va valorar positivament que per part de l’Ajuntament se’ls hagués convidat a participar a la taula de treball i que entenien que aquesta proposta semblava apuntar que des de l’administració es tenia la voluntat de tenir en compte els agents del context local.
  • Es va fer evident que hi havia moltes ganes de participar en aquest procés de treball, tot i que també es va senyalar una certa recança o escepticisme respecte a si tot l’esforç que s’estava començant a invertir en Punt de Partida no quedaria aparcat en un calaix un cop finalitzés tot el procés.
  • També es va apuntar que el procés de treball i tota la seva possible capacitat de generar interaccions entre diferents persones del sector artístic de la ciutat de Terrassa era una oportunitat per a articular el context i enfortir-lo, potser amb la vista posada en acabar generant una plataforma que pogués actuar com interlocutora permanent amb l’Ajuntament.
  • Així mateix, es va fer èmfasis en la importància que el document final fos una bona eina per explicar al conjunt de la ciutat i la ciutadania el programa d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Terrassa.

Finalment, es van plantejar dos documents com a lectures de treball per a la següent sessió: l’Agenda 21 i el Pla de Mandat de l’Ajuntament de Terrassa.

Entrades relacionades