sinapsis

Relatoria_Sessió 3_Taula de treball Punt de Partida

Relatoria on es recullen les idees principals de la tercera sessió de la taula de treball associada al projecte “Punt de Partida” amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant de les estratègies i accions de recolzament a la creació contemporània que es realitzen a Terrassa.

Aquesta taula va estar participada pels tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb artistes de la ciutat vinculats a la creació emergent.

El treball d’aquesta taula es va desenvolupar en set sessions de dues o tres hores de durada, que van tenir lloc entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories. Algunes sessions de la taula de treball es van fer obertes al públic, com va ser el cas d’aquesta tercera trobada que tenia l’objectiu de compartir i afavorir la participació ciutadana en el procés i potenciar l’aportació de propostes.

En aquesta sessió oberta al públic es van presentar casos pràctics d’altres llocs de Catalunya que poguessin servir com a referents amb alguna aplicació en el cas de Terrassa. Els casos presentats van ser els següents:

  • Programació d’Arts Visuals de l’Ajuntament d’Olot, a càrrec de David Santaeulària (Director de l’Àrea de Creació Contemporània de l’Ajuntament d’Olot).
  • Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, a càrrec de Marta Vilardell (tècnica del Programa de Cultura de la Direcció de Programes de Joventut de la Generalitat de Catalunya) i Txuma Sánchez (equip gestor de la Sala d’Art Jove).

Un cop finalitzades les presentacions, es va iniciar la tanda de preguntes i debat centrat en temes com el fet que a Terrassa faria falta un centre de producció artística o que a l’Escola d’Art només funciona l’àrea de disseny.

També es va debatre sobre el paper que ha de tenir l’Administració en la producció artística, el fet que es troben a faltar alguns serveis de suport a les iniciatives locals, que hi ha problemes pel que fa la circulació de la informació i que això no ajuda a trencar la distància entre art i societat o que cal trobar canals per tal d’apropar-se als públics… A més, sorgeix la proposta de fer una base de dades de creadors locals.

Entrades relacionades