sinapsis

Relatoria_Sessió 5_Taula de treball Punt de Partida

Relatoria on es recullen les idees principals de la cinquena sessió de la taula de treball associada al projecte “Punt de Partida” amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant de les estratègies i accions de recolzament a la creació contemporània que es realitzen a Terrassa

Aquesta taula va estar participada pels tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb artistes de la ciutat vinculats a la creació emergent.

El treball d’aquesta taula es va desenvolupar en set sessions de dues o tres hores de durada, que van tenir lloc entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories.

Aquesta cinquena sessió es dedica a treballar a partir d’un document anomenat “Mapa d’accions”. Aquest document planteja un ventall de possibles línies d’acció i estratègies que es poden arribar a desenvolupar des d’un ajuntament per tal de recolzar i potenciar la creació, les arts visuals i la seva difusió. Part d’aquestes accions són propostes dels mateixos membres de la taula de treball que s’han anat recollint al llarg d’anteriors sessions, altres són aportacions que han fet les més de 70 persones entrevistades durant tot aquest procés de treball i recerca, així com també es recullen experiències ja desenvolupades en el territori nacional.

L’objectiu de la sessió és dur a terme un exercici d’anàlisi crítica que permeti sospesar des de diferents perspectives quines accions serien les més adients per a desenvolupar en el marc de la realitat socio-cultural de Terrassa.

Entrades relacionades