sinapsis

Relatoria_Sessió 6_Taula de treball Punt de Partida

Relatoria on es recullen les idees principals de la sisena sessió de la taula de treball associada al projecte “Punt de Partida” amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant de les estratègies i accions de recolzament a la creació contemporània que es realitzen a Terrassa

Aquesta taula va estar participada pels tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb artistes de la ciutat vinculats a la creació emergent.

El treball d’aquesta taula es va desenvolupar en set sessions de dues o tres hores de durada, que van tenir lloc entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories.

En aquesta sisena sessió es segueix treballant a partir del document anomenat “Mapa d’accions”, una vegada introduïdes les diferents aportacions i opinions emeses pels participants de la taula en l’anterior sessió. Aquest document planteja un ventall de possibles línies d’accions i estratègies que es poden arribar a desenvolupar des d’un ajuntament per tal de recolzar i potenciar la creació, les arts visuals i la seva difusió. Part d’aquestes accions són propostes dels mateixos membres de la taula de treball que s’han anat recollint al llarg d’anteriors sessions, altres són aportacions que han fet les més de 70 persones entrevistades durant tot aquest procés de treball i recerca, així com també es recullen experiències ja desenvolupades en el territori nacional.

L’objectiu de la sessió és seguir duent a terme un exercici d’anàlisi crítica que permeti sospesar, des de diferents perspectives, quines accions serien les més adients per tal de desenvolupar en el marc de la realitat socio-cultural de Terrassa, alhora que proposar-ne de noves. És el pas previ per tal d’arribar a concretar les accions i començar a establir un ordre de prioritats.

Finalment, es planteja una proposta d’índex per al futur document final que ha de resultar del procés dut a terme per la Taula de Treball de Punt de Partida. Es tracta d’anar donant ordre i forma als diferents continguts treballats.

Entrades relacionades