sinapsis

Relatoria_Sessió 7_Taula de treball Punt de Partida

Relatoria on es recullen les idees principals de la setena sessió de la taula de treball associada al projecte “Punt de Partida” amb l’objectiu debatre i reflexionar al voltant de les estratègies i accions de recolzament a la creació contemporània que es realitzen a Terrassa.

Aquesta taula va estar participada pels tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb artistes de la ciutat vinculats a la creació emergent.

El treball d’aquesta taula es va desenvolupar en set sessions de dues o tres hores de durada, que van tenir lloc entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories.

Durant aquesta setena sessió es reparteixen tres documents de treball en la seva primera formulació:

  1. En primer lloc, un gràfic amb una visió general del plantejament establert des de la taula de treball de Punt de Partida. Aquest diagrama s’estructura a partir de la formulació d’eixos estratègics, programes i criteris transversals.
  2. Esquema del desglossament en programes, objectius i les accions específiques per tal d’assolir aquests objectius.
  3. Fitxes de cada acció en les quals s’especifica en què consisteix cada acció i si, al seu torn, està composada de subaccions.

Aquests documents permeten visualitzar d’una manera més definida les accions que es proposaran al document final de Punt de Partida, amb els seus corresponents objectius i en el marc d’un programa específic. D’aquesta manera, la taula pot sospesar la idoneïtat de cada acció i suggerir modificacions per tal de tenir més possibilitat de realitzar-se amb èxit.

És el pas previ a realitzar una traducció més gràfica, visual i entenedora d’aquesta documentació de cara a fer públic el document final.

Entrades relacionades